top of page

MÖNSTER FÖR ÄLDREOMSORG

Detta arbete handlar om hur ett mönster kan se ut för att bidra till glädje, vardagssamtal och välmående på ett äldreboende. Genom storytelling, mönsterformgivning och digitala möten och samtal med framför allt tre damer om deras liv och minnen har dessa mönster vuxit fram. Fokus under samtalen har varit att fånga glädjeämnen hos dem. I samtalen har flera teman varit återkommande, men det som varit allra tydligast är naturen, ljuset och värmen på våren. Resultatet blev ett mönster med damernas berättelser om våren, fika, djur och hantverk. Det blev också ett lugnare kompletterande mönster med bara blåsippor. Mönstren placerades sedan på tapet, en filt och brickor, tanken är att de även kan placeras på andra produkter.

Rapport: Rak rapport
Mått: 53 x 53 cm
Teknik: Digital teckning

Untitled_(1)_(2)_(1)_(1)-1 (4) (1) (2) (Conflicted copy from iPad on 2021-04-19) conflict
"BLÅSIPPA" Rapport: 53x53 cm
9B7BD2DD-2B31-420D-9C90-1B22EBF47E2C.JPG
3B4DCB60-9715-49A0-989B-10782293B035.JPG
ACF3F9B7-AE51-426B-BA8F-B00341A366A1.JPG
bottom of page